Verifica si tu empresa está obligada a facturar electrónicamente